1. Mục đích và phạm vi thu thập

- Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website shop.japanbiz.vn bao gồm: Email, điện thoại, họ tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, giới tính, ngày sinh, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà trang SHOPJapanBiz cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký trên trang web và để trang SHOPJapanBiz liên hệ xác nhận trong trường hợp liên quan đến đơn hàng, giao hàng, thanh toán, các chương trình mua gói chăm sóc định kỳ 3/6 tháng.

- Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ và được bảo mật tuyệt đối.

- Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website www.shop.japanbiz.vn  về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

3. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

- Công ty TNHH ONE-VALUE Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 14, số 9 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam

- Sdt: 02473 046 926 - Email: shop@japanbiz.vn

4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

- Thông tin cá nhân của thành viên trên trang shop.japanbiz.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, trang shop.japanbiz.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa

- Ban quản lý Công ty TNHH ONE-VALUE Việt Nam yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, ngày sinh, giới tính, email, điện thoại,... và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Công ty TNHH ONE-VALUE Việt Nam không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.